ARCUS

TÝŽDEŇ MOZGU

         

Každý rok v marci spája Týždeň mozgu úsilie partnerských organizácií na celom svete k oslave mozgu pre ľudí všetkých vekových kategórií. V mnohých mestách sveta sa konajú aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o ľudskom mozgu a udržaní jeho vitality. 
Hlavnou témou bol samozrejme mozog, jeho výkonnosť, fungovanie, mozgové ochorenia a spôsoby ich prevencie, fungovanie či zlyhávanie pamäti. Aj v našom zariadení sme realizovali viaceré aktivity  ako pre širokú verejnosť, tak pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení ARCUS.

Dňa 12.3.2018  sa uskutočnil v poradí už šiesty ročník odbornej prednášky a aktivity, ktorá bola zameraná na precvičovanie si svojej pamäte. Uskutočnila sa pod záštitou Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ul. v Košiciach. So študentmi SZŠ strávili prijímatelia sociálnej služby zariadenia pre seniorov príjemné dopoludnie. Druhá časť nášho stretnutia sa niesla v duchu praktických cvičení zameraných na tréning pamäti, v ktorej sme účastníkom ponúkli cvičenia, ktoré so záujmom vypracovali. Samostatné kvízy boli zamerané na tréning pamäti, koncentrácie a pozornosti.
1     1

 

 

 

 

 

 

1

Druhá aktivita 13.3.2018 bola pre seniorov Špecializovaného zariadenia v spolupráci s lektorkou Mgr. Danou Petrufovou - lektorkou v problematike demencia a nefarmakologické prístupy v jej liečbe,  pod názvom : "Pohyblivé spomienky". Seniori precvičovali svoju pamäť zážitkovou pohybovou aktivitou s prvkami reminiscencie a s využitím psychomotorických pomôcok. Toto dopoludnie sa im veľmi páčilo, radi si ho zopakujú a už teraz sa tešia na 1najbližšie stretnutie. Každý prijímateľ sociálnej služby na záver dostal Osvedčenie o 1absolvovaní tréningu pamäti.

1

 

 

 

 

 

 

Toho istého dňa t.j.  13.3.2018  v podvečerných hodinách sa uskutočnila ďalšia aktivita. V rámci podpornej skupiny sme uskutočnili odbornú prednášku spojenú s ukážkou tréningu pamäti pre rodinu, priateľov a známych, ktorí sa starajú o ľudí s Alzheimerovou chorobou v primárnom prostredí. Hovorili sme hlavne o možnostiach, ako si zachovať mozog fit bez ohľadu na vek. Zisťovali sme tiež, či je možné udržiavať mozog v takej kondícii, aby bol v stálej pohotovosti. Realizovali sme krátky tréning pamäti a to  pamäťovými cvičeniami, lúštením rôznych hádaniek, slovných prešmyčiek.  


1
1