ARCUS

Z VĎAKY A LÁSKY VÁM

            V pondelkové popoludnie dňa 19. 3. 2018 sa v Spoločenskom pavilóne v Košiciach konalo kultúrne  posedenie  ,,Z vďaky ženám“, ktoré organizoval primátor mesta Košice Richard Raši v spolupráci s Radou seniorov. Spoločenského stretnutia sa zúčastnili aj prijímatelia sociálnej služby nášho zariadenia. Takto si znova pripomenuli deň, na ktorý by sme nemali zabúdať, pretože je to sviatok všetkých žien. Silu a jedinečnosť ženy, jej schopnosť riešiť problémy a tiež niesť  ťažké  bremená  vyzdvihol  vo svojom úvodnom  príhovore Richard Herrgott a taktiež sa všetkým ženám prihovorila v mene organizátora akcie Renáta Lenárthová. V úvode  kultúrneho programu zazneli známe hity v podaní Petry Maxim Čegiňovej, Dominiky Kleisovej. K dobrej nálade prispelo vystúpenie Jožka Jožky a záverom zazneli tóny nestarnúcich hitov, ktoré sálou zazneli v podaní Petra Stašáka.  Každá žena dostala kvietok a odchádzali sme s veľkým umeleckým zážitkom.