ARCUS

PREDAJNO - PREZENTAČNÁ VÝSTAVA NA KSK

            Veľká noc sa blíži rýchlym tempom, oslávime ju už o dva týždne. Inšpiráciu ako si tematicky vyzdobiť a skrášliť svoje domovy sme mohli načerpať na každoročnej veľkonočnej prezentačno-predajnej výstave na Úrade Košického samosprávneho kraja. 1Výstava sa uskutočnila dňa 20. marca 2018 v čase od 9.30 do 13.30 hod., na 2. poschodí úradu v zasadačke č. 208 a 209.  Na výstave sme mohli vidieť rôzne veľkonočné vajíčka, kraslice, vázy, vence a rôzne dekorácie spojené s veľkonočnými sviatkami. Všetky výrobky zhotovili šikovní prijímatelia sociálnych služieb v rámci ergoterapie.
             Aj naši prijímatelia sociálnej služby sa prezentovali na tejto výstave svojimi výrobkami, ktoré tvorili v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi a inštruktormi sociálnej rehabilitácie. Výrobky boli ponúknuté verejnosti za symbolickú cenu, ktorá pokryje náklady na ich výrobu a časť z týchto peňazí použijú zariadenia sociálnych služieb na nákup nových materiálov.

 

 


11