ARCUS

DNI UKRAJINY V ARCUSE

     4. ročník Dní Ukrajiny 2018 priniesol do Košíc prezentáciu vzdialenejších oblastí Ukrajiny, hlavne jej strednej a juhovýchodnej časti a má slúžiť na to, aby aj v týchto stále ťažkých chvíľach pre Ukrajinu si Košičania uvedomili, že ide o krajinu, ktorá je naším susedom, krajinu, kde sú a žijú naši priatelia, kde je úžasná, vyspelá a bohatá história a kultúrna  činnosť. Pestrý program v dňoch 19.- 26.4.2018 zahŕňal kultúrny program ukrajinských súborov moderného tanca, súborov prezentujúcich národné tradície na Ukrajine, ukrajinskú módu, dizajn, výstavy.  
            Dňa 23.4.2018 v popoludňajších hodinách na pôde  zariadenia ARCUS mohli prijímatelia sociálnej služby osobne  privítať  umelecké telesá. Prvým bol Ľudový umelecký súbor Ministerstva školstva a vedy Ukrajiny, súbor modernej  choreografie "LIENKA", ktorý pracuje pri škole - №10 tretieho stupňa vzdelávania,  Novo Kachovskej Mestskej Rade, Chersonskej oblasti Ukrajiny.  

1

11

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Dňa 24.4.2018 v dopoludnajších hodinách na pôde  zariadenia ARCUS sme privítali ľudový tanečný súbor Ukrajiny, umelecký súbor športových tancov - Tanečný súbor "GRACIA" z  mesta Vinnitsa. Tento súbor pod vedením umeleckého riaditeľ, zaslúžilého pracovníka pedagóga kultúry Ukrajiny Matsyuka Alexandra Maximoviča má rodinné zázemie – je to jedna rodina, generácie za generáciou, ktorá vytvára atmosféru spolupráce, vzdelania a osvety pravého umenia, čo znamená každodennú prácu a odbornú prípravu a ľahko interpeluje rôzne tanečné žánre a formy detskej zábavy v kontexte s národnými tradíciami a kreativitou. Súbor sa špecializuje nielen na športový prístup - prípravu na súťaže. Cieľom lídrov je učiť deti, aby pochopili umenie, stali sa jeho neoddeliteľnou súčasťou. Každý tanec je samostatný príbeh, skutočná akcia, malý kúsok alebo obrázok.  Srdečné poďakovanie patrí týmto umeleckým telesám, ktorí  svojim vystúpením  potešili oči i srdcia seniorov a zanechali v nich krásny umelecký zážitok. 

1

11