ARCUS

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

         Vo Vrbně pod Pradědem vo štvrtok 1. marca 2018 odštartoval tretí ročník rotopedovej súťaže medzi zariadeniami pre seniorov, nazvaný Jedeme v tom společně 3 alebo Po vlastech československých. Súťaž zahájil riaditeľ Domova pro seniory ve Vrbně pod Pradědem a zároveň zakladateľ celej akcie Jan Vavřík.

11

 

 

 

 

rijímatelia sociálnej služby zariadenia ARCUS sa zapojili do tohto 3. ročníka projektu na podporu aktivizácie klientov zariadení pre seniorov v Českej a Slovenskej republike.. Zmyslom tohto projektu bolo motivovať seniorov k pohybu. Išlo o jazdu na šľapadlách či rotopedoch (s počítadlami odjazdených vzdialeností).

11   

1

 

Do tohto projektu sa zapojilo 60 zariadení pre seniorov – 56  z Českej republiky a 4 zo Slovenska, medzi ktorými bolo aj zariadenie ARCUS. Štartovalo sa hypoteticky z  Praděda v ČR, cieľ bol opäť v Praděde. Spoločne seniori obišli celú Českú a Slovenskú republiku. Trasa bola dlhá 1 800 km.
            Zo  zariadenia  ARCUS bolo zapojených 13 aktívnych seniorov, ktorí denno-denne poctivo bicyklovali v čase od 9.30 do 11.30 hod. Stanovených 1800 km bolo rozdelených  tak, že v mesiaci marec bol stanovený limit 900 km a v mesiaci apríl tiež 900 km. Denný limit bol 200 km. Každý zapojený domov pre seniorov odosielal každý deň odjazdené km, ktoré sa zapisovali do tabuľky a na web stránke pre tento projekt boli priebežne zviditeľňované umiestnenia zapojených zariadení. Súťažilo sa od pondelka do piatku v danom časovom termíne. V tomto čase zariadenia komunikovali medzi sebou prostredníctvom Skype, kde sa vzájomne pozdravovali, povzbudzovali a vymieňali skúsenosti. Dielčou súťažou projektu boli farebné štvrtky. V týchto dňoch museli  byť pretekári, personál a výzdoba vo farebnom duchu toho ktorého konkrétneho dňa. Fotografie z farebných dní boli zariadeniami zasielané na určený mail súťaže. Počas ôsmich týždňov sa prezentovali zariadenia farebnými štvrtkami (biely, zelený,žltý,červený,oranžový,modrý, ružový a bodkovaný). Prvý farebný štvrtok ostali sami účastníci v Arcuse zaskočení a prekvapení, čo si na nich personál pripravil, no na ďalšie farebné štvrtky sa už tešili a čakali akú tému si zamestnanci zvolili.
Ceny ktoré sme mohli získať boli rozdelené do kategórií:
1. miesto v kategórii – Najrýchlejší domov pre seniorov
1 miesto v kategórii – Najlepší senior z pohľadu odjazdených km (muž, žena)
1. miesto v kategórii – Výkonný senior – určené losovaním (muž, žena)
1. miesto v kategórii – CykloSrdce 2018 – najviac darovaných km
1. miesto Najlepší farebný domov.
            4.5.2018 bol dňom veľkého vyhodnotenia, ktoré prebiehalo online. Organizátor akcie p.  Vavřík, riaditeľ Domova pro seniori z Vrbna sa nám prihovoril online cez YouTube, všetci spoločne sme s napätím počúvali povzbudivé slová o celej akcii a samozrejme sme čakali na samotné vyhodnotenie.
V poradí všetkých 60 zariadení sa zariadenie ARCUS (naši súťažiaci) v kategórii Najrýchlejší domov pro seniori umiestnilo na krásnom 4. mieste. Naši prijímatelia sociálnej služby boli naozaj perfektní a veľmi sa tešili z tohto umiestnenia.
V kategórii „ Najlepších farebných domov“ zariadenia ARCUS získalo 1. miesto. Naša  snaha nevyšla nazmar.
Aj keď súťaž skončila, seniori naďalej bicyklujú, pretože by bola škoda stratiť získanú kondíciu, stratené kilogramy, utužené priateľstvá, zdravý životný štýl, ktorý im umožňuje prežiť úspech a posilniť tak ich sebadôveru. Už teraz sa tešia na ďalší ročník Jedeme v tom společně 4 alebob Jedeme na Jadran!

s