ARCUS

ŠPORTOM BEZ BARIÉR

Dňa 11.6.2018 sme sa zúčastnili ďalšieho ročníka športovej akcie s názvom Športom bez bariér, pre klientov zariadení sociálnych služieb pod záštitou mesta Košice a Rady seniorov. Cieľom akcie bolo poukázať, že aj ľudia telesne postihnutí, ale aj v pokročilejšom veku,  majú chuť žiť a nechcú byť pohodení na okraj spoločnosti, ale chcú dokázať, že aj v seniorskom veku sú stále schopní podať čo najlepší výkon a dokázať sebe i ostatným, že nepatria do ,,starého železa“.
            Náš súťažný tím pozostával z pánov: p. Kmeca, p. Franka,  p. Báthoryho, p. Ivančina, p. Gajdoša, p. Kaliáša a dvoch žien: p. Lukáčoveja p. Mihokovej.  Celú akciu technicky, materiálne i personálne zabezpečili všetky tri naše úseky: sociálny, technický i zdravotný, takže im patrí veľká vďaka.
            Po príchode na miesto konania, t.j. T-Systems Športovo – zábavný areál na ulici Alejovej v Košiciach a po zaregistrovaní sa, sme absolvovali príhovor organizátorov s vysvetlením športových disciplín a ihneď sme sa pustili do súťaženia. Športové disciplíny boli nasledujúce: šípky, hod na plechovky, kop loptou na bránu, petangue, hod na cieľ, stolný tenis a vozičkári absolvovali aj slalomový pretek na okruhu. Počasie nám prialo, boli priam ideálne podmienky na čo najlepšie výkony a to sa aj odzrkadlilo na výsledkoch našich ,,zverencov”. Darilo sa nám v súťažnej disciplíne kop na bránku, kde p. Kmec  získal zlatú medailu a p. Báthory bronzovú medailu. No nezaostali sme ani v ostatných disciplínach. Pán Báthory vybojoval bronz v stolnom tenise a p. Kmec tiež bronz v disciplíne hod na plechovky. Po vyhlásení výsledkov a ocenení víťazov nás čakalo prekvapenie v podobe medaily pre všetkých zúčastnených  a veľké poďakovanie všetkým, ktorí pomáhali a doprevádzali svojich klientov. Takže všetci sme boli víťazmi, nikto nebol porazený, porazili sme však nudu a to bol hlavný cieľ celej akcie. Hýbať sa, športovať, nebyť len pasívnym prijímateľom svojho osudu, ale aj v jeseni života dokázať sebe i ostatným, že žijem a že tu som.
Športu zdar!

x