ARCUS

UKONČENIE AKTIVIZAČNEJ ČINNOSTI –TRÉNING PAMÄTI – šk. rok 2017/2018

35196950_456679291420646_5116801050342326272_o.jpg
Dňa 08.06.2018 sme v našom zariadení ARCUS už po tretí krát slávnostným aktom  ukončili školský rok 2017/2018 v aktivizačnej činnosti "Tréning pamäti".
            S našimi prijímateľmi sociálnej služby, teda našimi  absolventmi sme sa rozlúčili týmito slovami: 
 „Tak ako sa školský rok začína, príde čas keď sa musí aj ukončiť. Na začiatku tejto aktivizačnej činnosti, keď sme Vás oslovovali, ste sa nás pýtali : „V mojom veku mám opäť  chodiť do školy? Nebolo toho už v živote dosť?“  Veru nie, učíme sa po celý život . Veľmi sme sa potešili, keď ste nakoniec našu výzvu zúčastňovať sa aktivizačnej činnosti tréningu pamäti  prijali a počas celého školského roka sme sa spoločne každý utorok a štvrtok stretávali. Tak ako v mori, aj v našej triede sa striedali prílivy a odlivy šťastnejších i menej šťastných dní, no napriek tomu, alebo aj práve preto, sme sa neraz museli na seba spoľahnúť. Počas týchto tréningov pamäti sme veľa krát zažili aj kopec zábavy, vznikli nové priateľstvá, získali ste nové poznatky, vedomosti či skúseností a tieto zážitky Vám nikto nemôže vziať.  Patria len a len Vám.   A tak ako žiakom a študentom na školách,  aj vás čakajú zaslúžené letné prázdniny, no v septembri začíname zas.“
Po príhovore a rozdaní 35-tich vysvedčení pánom riaditeľom, sme spoločne s našimi prijímateľmi sociálnej služby slávnostne vyvesili  Tablo absolventov  vo vstupnej hale nášho zariadenia.

x