ARCUS

POSEDENIE SAMOSPRÁVNEHO VÝBORU OBYVATEĽOV

           V našom zariadení sa dňa 28.6.2018 uskutočnila pravá letná „opekačka“, ktorú zrealizoval Samosprávny výbor obyvateľov zariadenia ARCUS v spolupráci so sociálnym úsekom. Konala sa však v spoločenskej miestnosti zariadenia, kvôli nepriaznivému počasiu. Dopoludnia sa spoločenská miestnosť pripravovala tak, aby sme si „opekačku“ aj keď dnu, naplno užili. Vychutnali sme si vystúpenie hudobnej kapely pod vedením Ing. Alexandra Slaninu, ktorá nám popoludnie spríjemnila piesňami z mladých čias našich seniorov. O skvelú zábavu sa tiež postaral náš spevácky zbor, ktorý nám zaspieval niekoľko piesní zo svojho repertoára. Naši seniori si zatancovali, zabavili sa a celá „opekačka“ sa niesla v duchu dobrej nálady.

x