ARCUS

Športové hry klientov ZSS KSK

Dňa 27.8.2013 sa prijímatelia sociálnych služieb nášho zariadenia zúčastnili športových hier KSK, ktoré sa konali v Strážskom. Súťaže sa zúčastnilo dokopy 15 družstiev zo zariadení pod správou Košického samosprávneho kraja. Družstvo zariadenia ARCUS tvorili p. Kišš, p. Vancík - obyvatelia 2. poschodia a p. Dunajszký, obyvateľ 1. poschodia. Družstvo nášho zariadenia doprevádzal pán riaditeľ, pán vodič a pán Savina ako zdravotný dozor.

Súťažilo sa v 4 nasledovných disciplínach:
- štafeta, - hod loptičkou na terč s otvorom, - kop loptou na bránu a - preťahovanie sa lanom. Počasie bolo priam ideálne, svietilo slnko, bolo horúco a všetci zúčastnení boli naladení podať čo najlepšie výsledky. Po vrelom privítaní sa začalo súťažiť. Naše družstvo bojovalo z plných síl a odmenou mu bolo výborne 1. miesto v hode loptičkou na terč. Ani v ostatných disciplínach naše družstvo nezaostalo ani pred mladšími súťažiacimi. Celkovo sme v tvrdej konkurencii skončili na výbornom 9. mieste.

Po výbornom obede si prevzali medailu a diplom za prvé miesto a výborne naladení sa vrátili domov.

Poďakovanie patrí všetkým organizátorom za vynikajúce podmienky aj organizáciu celých pretekov. Športu zdar!