ARCUS

ŠPORTOVÉ  HRY
PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2018

 

           Zariadenie sociálnych služieb HARMONIA Strážske zorganizoval už VII. ročník športových hier pre prijímateľov sociálnych služieb zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Tieto hry sa uskutočnili 5.9. 2018 v priestoroch areálu PARK - Pub Strážske a tak ako predošlé ročníky aj tento sa  niesol v duchu športového nasadenia, férovosti, radosti zo súťaženia a spoločného stretnutia.
Pozvanie prijalo 13 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti KSK a ďalší pozvaní hostia. Športové hry zahájila poverená vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja Mgr. Emília Revajová  Bujňáková. Trojčlenné družstvá jednotlivých zariadení súťažili v siedmych  disciplínach:

1. lukostreľba,
2. prekážková dráha,
3. hod na cieľ,
4. hod do diaľky,
5. lovenie v bazéne,
6. štafetový beh,
7. kop na cieľ.
k

              Naše zariadenie za doprovodu p. riaditeľa Ing. Briškára, fyzioterapeutky p.Batkovičovej a sociálnej pracovníčky Mgr. Herčkovej,  reprezentovali p.Ivančin, p.Báthory, p.Franko a  p.Kaliáš. V tvrdej konkurencii oveľa mladších a silnejších súperov obsadili naši seniori 7 miesto z 13 súťažných tímov. Všetci súťažiaci boli odmenení za podané športové výkony drobnou pozornosťou, sladkou medailou a diplomom za účasť.
Celé podujatie bolo obohatené sprievodnými dobrovoľníckymi aktivitami. Maľovanie na tvár a Stánok zdravia (meranie glykémie, tlaku krvi, ukážky prvej pomoci) zabezpečila Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach. Atletický klub z Humenného poskytol športové pomôcky, ako aj dobrovoľníčky atlétky vypomáhajúce pri jednotlivých disciplínach.  
Na záver všetkých zúčastnených čakalo milé prekvapenie v podobe koníkov, na ktorých si mohli zajazdiť, či žriebätko s kaňou. Cieľom tohto podujatia bolo motto: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“  a náš súťažný tím ukázal, že aj seniori majú dostatok síl a nepatria do starého železa. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu zariadenia.  Športu zdar!

 

x