ARCUS

KARTOVÝ TURNAJ

  Dňa 12.9.2018 sa uskutočnil v našom zariadení kartový turnaj. Súťažilo sa v 3 disciplínach a to v hre: SEDMA, JOKER, americký JOKER.
Seniori sa na tento turnaj poctivo pripravovali, svoj voľný čas venovali práve týmto hrám. Hráči chuťou a nadšením začali vyhlásené turnaje a postupným vyraďovaním obsadili tieto miesta a to v hre americký Joker:
1.p. Vargovčáková Margita
2.p. Kaliáš Štefan
3.p. Lukáčik Ladislav

V hre Joker:
1.p. Vargovčáková Margita
2. p. Kaliáš Štefan
3.p. Lukáčik Ladislav

V hre Sedma:
1. p. Kalinová Helena
2. p. Kmec Jozef
3. p. Hoborová Margita

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a za aktívnu hru boli všetci odmenení diplomami a sladkými odmenami. Tešíme sa na ďalší turnaj v spoločenských hrách.

x