ARCUS

TÝZDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA


Týždeň dobrovoľníctva v Arcuse prebiehal od pondelka 17.9.2018 do 30.9.2018. Dobrovoľníci sa mohli prihlásiť na aktivity, ktoré zariadenie Arcus ponúkalo:
- práce zamerané na úpravu záhrady v areály zariadenia
- priama práca s prijímateľmi sociálnej služby pri rôznych aktivizačných činnostiach.
A veru prihlásilo sa ich viac ako 30.

 K dobrovoľníkom sa v stredu 19.9.2018 pripojili aj prijímatelia sociálnej služby, ktorým vzhľad našej záhrady nie je ľahostajný a spolu s dobrovoľníkmi zveľaďovali areál záhrady. Tým seniorom ktorým zdravotný stav nedovoľoval pracovať v záhrade, spríjemňovali voľný čas dobrovoľníci spoločenskými hrami a vyrábaním jesenných dekorácií. Ďakujeme študentom zo zdravotnej školy a športového gymnázia, že k nám zavítali v takom hojnom počte. Vďaka nim sme si všetci užili tento deň naplno.

 

x