ARCUS

TANCUJ SRDCOM


Sála Mestského úradu v Rožňave patrila v piatok 21.9.2018 len a len tancu. Jasanima – Domov sociálnych služieb pripravila II. ročník tanečno-pohybovej súťaže „Tancuj srdcom“. Svoje tanečné umenie ukázali súťažiaci z trinástich zariadení, ktoré sú v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Výkony tanečníkov a tanečníc hodnotila trojčlenná odborná porota,  ktorej predsedal tanečný majster, rozhodca, zakladateľ tanečného klubu Sambed Július Schwartz.  Súťažiacich v úvode privítal moderátor podujatia a  potom už parket patril len tanečným choreografiám účastníkov tohto podujatia.
Klienti zariadení sociálnych služieb predviedli tanečné vystúpenia rôznych žánrov i štýlov, spoločenské tance, folklór i moderné tance. Vedúci teda museli nejakým spôsobom pripraviť a ako sa hovorí ušiť choreografie na mieru tanečníkov. To je veľmi náročné, lebo keď niečo ušijete zle a si to oblečiete, tak v tom zle vyzeráte. Ide teda aj o to, aby sa klienti v týchto vystúpeniach cítili dobre, aby to bolo primerané ich fyzickým a mentálnym možnostiam. Toto sa splnilo a dodržalo. Názov Tancuj srdcom skutočne sedí, tanec je pohybové vyjadrenie hudby a súťažiaci to vyjadrili aj srdcom.
Zariadenie ARCUS reprezentovalo na tejto súťaži 6 členné tanečné družstvo s choreografiou na melódiu New York, New York. Svoj tanec predviedli naozaj bravúrne, za čo im vyslovujeme veľký obdiv.
Veríme, že organizátori aj naďalej budú pokračovať v organizovaní tohto skvelého podujatia a súťažiaci už teraz začínajú rozmýšľať a vymýšľať ďalšie krásne tanečné choreografie, načo sa už odteraz tešíme.

x