ARCUS

OSLAVY ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ

 

Naše zariadenie pravidelne organizuje oslavu, aby sme spoločne zablahoželali jubilantom, ktorí v uplynulom štvrťroku oslávili svoje životné jubileá. O príjemnú náladu, ktorá vyčarila úsmev na tvári všetkým z nás, sa postaral p. Roman Orgován - člen Štátnej filharmónie v Košiciach, hrou na husle, spev – Ema  Kovalčiková za klavírneho doprovodu Mgr. Eriky Malinovej. Po oficiálnej časti našej slávnosti stretnutie pokračovalo príjemným posedením pri dobrej kávičke a sladkých koláčikoch. Na záver všetci oslávenci boli obdarovaní dezertom a kvietkom.

 

x