ARCUS

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

           Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá  je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami. Október – mesiac, kedy nielen  – staršia generácia s väčším záujmom či pozornosťou vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia a obzvlášť tie najmladšie ročníky si väčšmi uvedomujú opodstatnenosť a pevné miesto, ktoré v ich živote nepopierateľne a zaslúžené patrí  rodičom, starým či prastarým rodičom.
            S radosťou a potešením sme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, pre prijímateľov sociálnej služby uskutočnili dňa 21.10.2015 malú slávnosť. Slávnosť otvorili prijímatelia sociálnej služby zariadenia ARCUS, ktorí svojou tanečnou choreografiou na melódiu NewYork, NewYor  sa prezentovali aj na tanečno - pohybovej súťaži "Tancuj srdcom“ v Rožňave. Seniorov prišiel pozdraviť v tento deň  aj starosta MČ Košice -Juh p. JUDr. Jaroslav Hlinka, ktorý priniesol pre každého prijímateľa sociálnej služby sladkosť v podobe čokolády. Program pokračoval vystúpením detí a mládeže tanečného štúdia Adriany Vrbovej v Košiciach. Na záver slávnosti sa prítomným prihovoril aj  náš pán riaditeľ. Všetkým účinkujúcim, ktorí prispeli svojim programom patrí poďakovanie, pretože potešili oči

 

x