ARCUS

CENA MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - JUH

                     Udeľovanie verejných ocenení sa traduje v mestskej časti Košice – Juh už od roku 2009, kedy boli slávnostne uvedené obecné symboly – erb, vlajka a insígnie starostu do užívania Mestskej časti Košice – Juh. Cenu starostu Mestskej časti Košice – Juh a Cenu Mestskej časti Košice – Juh si dňa 20.6.2018 z rúk starostu JUDr. Jaroslava Hlinku prevzalo šesť jednotlivcov a dva kolektívy. Medzi  ocenenými bol aj prijímateľ zariadenia ARCUS - pán Eugen Magda. Prevzal si verejné ocenenie „Cenu Mestskej časti Košice – Juh“ za vynikajúcu tvorivú novinársku prácu v športovej oblasti.
Pán Eugen Magda celý svoj život upísal športovej žurnalistike. Ešte ako študent získal začiatkom šesťdesiatich rokov základy z novinárskej práce v obdenníku Československý šport v Bratislave, kde po absolvovaní Filozofickej fakulty UK a dvojročnom elévskom období zažil pán Magda v roku 1962 oficiálny redaktorský list. Neskôr pracoval v bratislavskom večerníku, v odbornom týždenníku Tip ako vedúci futbalového oddelenia a neskôr zástupcom šéfredaktora. Od júna 1992 pôsobil až do odchodu do dôchodku v košických denníkoch Slovenský východ, Lúč a Košický denník.
Vďaka rozhľadu aj v roli futbalového funkcionára mohol na stránkach tlače písať fundované a kritické analýzy. Zásluhou toho získal ako jeden z prvých slovenských novinárov Cenu fair play MUDr. Ivana Chodáka, Zlatú medailu SFZ a čestné členstvo vo Východoslovenskom futbalovom zväze. Dostal aj cenu primátora mesta Košice a tiež cenu predsedu VÚC Košického kraja. Zdobí ho pochvala najuznávanejšieho švajčiarskeho a popredného európskeho futbalového odborníka Waltera Lutza za korektné informácie pred kvalifikáciou MS 90 Švajčiarsko – ČSSR v roku 1989 v Berne.
Napísal publikácie „Oprášené legendy“, „Storočnica košického futbalu. Ako jeden zo Slovákov prispel do najväčšej štatistickej knihy „Atlas českého futbalu“. Bol členom autorského kolektívu pamätnice  „Šesťdesiat rokov Slovana“. Publikačnú činnosť spestril knižkami „Tridsať rokov pod myjavskými košmi“, „Päťdesiat rokov dargovského športu“ a obohatil ju aj v role lektora knihy o kanonierovi Adamcovi „Ako som strieľal góly“. Napísal tiež publikácie „Straty a nálezy“, „Základný kameň slovenského futbalu“ a pripravil fakty o slovenských Futbalistoch roka v bývalom Československu, ktoré sa objavili v českej knihe „Králové futbalu“. Jazykovo a lektorsky sa podpísal aj pod dielo „Sedem vyznaní futbalového kapitána. Je i autorom knihy „Základný kameň slovenského futbalu“. Ďalej je aj spoluautorom publikácie „Slovenský futbal  /1998-2009/.

           K oceneniu, ktoré prevzal z rúk starostu Mestskej časti Košice – Juh  JUDr. Jaroslava Hlinku srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivých myšlienok k napísaniu ďalšej knižnej publikácie o futbale.

x