ARCUS

KATARÍNSKA ZÁBAVA

                     Dňa 22.11.2018 sa v našom zariadení uskutočnila Katarínska zábava, na ktorú sme sa všetci, tak ako každý rok veľmi tešili. V úvode tohto podujatia predseda Samosprávneho výboru obyvateľov p. Kaliáš  privítal prítomných na Katarínskej zábave. O malý kultúrny program sa postaral prijímateľ sociálnej služby p. Báthory. Samosprávny výbor obyvateľov nášho zariadenia zabezpečil pre všetkých chutné občerstvenie, ktoré je každým rokom neoddeliteľnou súčasťou tejto zábavy.
            K tomu, aby sa naši prijímatelia sociálnej služby, ich rodinní príslušníci a známi cítili skutočne ako na pravej Katarínskej zábave, prispelo hudobné zoskupenie pána Ing. Alexandra Slaninu, ktoré hralo do tanca a vytvorilo tak pre všetkým zúčastnených perfektnú atmosféru. Všetci sa skutočne výborne bavili a spolu aj s rodinnými príslušníkmi si Katarínsku zábavu plnohodnotne užili. Poďakovanie patrí realizátorom tejto skvelej akcie. Na budúcoročnú „Katarínu“ sa už teraz vopred veľmi tešíme.

x