ARCUS

ARCUS DAROVAL HRAČKY

                     Do zbierky ,,Daruj hračku“, účelom ktorej bolo poskytnúť darčeky deťom z rodín v hmotnej núdzi sa zapojili aj naši seniori zariadenia ARCUS - ŚZ a ZpS. Zástupcovia obyvateľov tento milý dar doručili dňa 29.11.2018  na MÚ MČ Košice – Juh.

x