ARCUS

MIKULÁŠSKE POSEDENIE

                 Predvianočné obdobie je veľmi čarovné a pre našich predkov to platilo dvojnásobne. Okrem príprav na najkrajšie sviatky roka mali plné ruky práce aj s odháňaním zlých síl a privolávaním tých dobrých. Vďaka tomu sa nám zachovali nádherné zvyky a niektoré pretrvávajú dokonca až dodnes.  V tento predvianočný čas si viac ako inokedy uvedomujeme, že napriek dospelosti a vyššiemu veku v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na toto čarovné obdobie, ktoré by malo zostať v našich srdciach čo najdlhšie.
Aj my v našom zariadení si každoročne oživujeme vianočné a predvianočné tradície, medzi ktoré patrí aj sviatok sv. Mikuláša, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou adventného obdobia.
Dňa 05. decembra 2018 sme s našimi prijímateľmi sociálnej služby strávili príjemné, uvoľnené chvíle nielen v spoločnosti Mikuláša a jeho pomocníkov - anjela a čerta, ktorí zavítali aj medzi ležiacich imobilných klientov priamo na izbu, aby im odovzdali mikulášsky balíček, ale svojou prítomnosťou nás potešili aj žiaci súkromnej základnej školy v Kechneci pod vedením p. riaditeľky  Mgr. Iboly  Straussovej a  zástupkyne  Mgr. Lucie Kysilkovej, ktorí nám svojim programom priniesli veľa radosti, dobrej nálady a vyčarili úsmev na tvári. Ďakujeme aj za sladké koláče, ktoré priniesli našim seniorom deti z tejto základnej školy. V programe sa nám  predstavili aj tanečníčky z tanečného štúdia D.S. STUDIO  pod vedením trénerky sl. Diany Stredňákovej.
Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Mikulášskeho posedenia, účinkujúcim za pripravený program a za čas, ktorý si našli, aby navštívili naše zariadenie, aby potešili nielen oko našich prijímateľov sociálnej služby, ale aj vniesli do ich sŕdc pohodu, radosť a dobrú náladu v týchto predvianočných dňoch.

x