ARCUS

ČESKÉ VÁNOCE 2018

                     Stalo sa to takou nepísanou tradíciou, že seniori  zariadenia ARCUS v prichádzajúcom vianočnom čase sa zúčastňujú programu vianočného slova a hudby pod názvom  „České Vánoce “. Tohto roku sa tento koncert uskutočnil v 2. adventnú nedeľu – 09.12.2018 v Dome umenia. 
            Vianočné sviatky a ich hudba rozohrávajú tie najcitovejšie polohy ľudského vnútra. Akoby v protiklade k technickému pokroku vracia sa dnešní človek s chuťou k určitým znakom minulosti. Človek rád počúva vianočnú hudbu minulých období. Veď je tak ľúbezná vo svojich melódiách, je technicky prístupná i laickým zborovým spevákom, je pre poslucháčov neproblematická, zrozumiteľná, prehľadná a radostná. Vianočná hudba minulých období je ako starožitnosť, ktorá žiari energiou prežitého času.
            V programe vianočného slova, piesní a hudby sa predstavil Ženský zbor Českého spolku, Komorný sláčikový orchester Musica Iuvenalis, s umeleckým vedúcim Igorom Dohovičom, sólisti opery Štátneho divadla v Košiciach  Michaela Várady a Marián Lukáč, Alžbeta Škripková, Barbora  Sopková,  dirigovali Monika Tomčáková a Ján Novobilský.  Koncert prebiehal v duchu Vianoc. Sálou sa vznášala príjemná vianočná atmosféra, ktorá sa dotkla každého z prítomných. Z koncertu odchádzali plní zážitkov, s dobrým pocitom prichádzajúcich Vianoc.

x