ARCUS

NÁVŠTEVA VÝSTAVY TERRA INCOGNITA – NEZNÁMA KRAJINA

                     Dňa 11.12.2018 sme sa zúčastnili spolu so seniormi výstavy obrazov Petra Pollága, spišského rodáka a významného maliara, grafika, ilustrátora a vášnivého cestovateľa, ktorý vystavuje svoje diela  po celom Slovensku aj v zahraničí. Tajuplný názov  výstavy Terra Incognita - Neznáma krajina mimoriadne  výstižne  charakterizuje obsahový náboj Pollágovej tvorby.
Jeho diela sme si so záujmom pozerali a nechali v nás umelecký zážitok. Odchádzali sme  z výstavy s príjemným pocitom a tešíme sa na ďalšie stretnutia a  ponúkané výstavy.

x