ARCUS

Tanečné vystúpenie psov – Dog show

V sobotu dňa 21.9.2013 o 9,00 hod. navštívilo našich seniorov v zariadení ARCUS 6 krásnych psíkov pod vedením canisterapeutov pani Jarky a pani Dášky z Únie vzájomnej pomoci ľudí a zvierat, U.V.P. v Košiciach. V priestoroch spoločenskej miestnosti malí návštevníci spolu so svojimi majiteľmi predviedli ako dokážu počúvať svojich majiteľov, ako sa cvičia, ako sa učia nové prvky, a ako sa trénujú, aby mohli pracovať so seniormi a s detičkami v rôznych zariadeniach sociálnych služieb.
Po predvedení poslušnosti a výcviku sa psy spolu so svojimi majiteľmi predstavili v nádhernej módnej prehliadke. Záverom programu predviedli očarujúci tanec na hudbu a záverečné kolo patrilo tancu pod vedením canisterapeutov p. Dášky a p. Jarky z Únie vzájomnej pomoci ľudí a zvierat.
Krásne sobotné podujatie sa ukončilo pohladením psov – ak mali seniori záujem, ich odmenením a debate o psoch.
Psie predstavenie Dog - show sa uskutočnilo v spolupráci OZ príbuzných a priateľov zariadenia Arcus Košice, ktoré na vystúpenie prispelo vecnými a finančnými darmi. Finančným príspevkom na zakúpenie krmiva pre opustených psíkov prispela pani Poláková – obyvateľka 3. poschodia. Za vecné a finančné dary všetkým veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.