ARCUS

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT

                     Štvrtkové popoludnie 20.12.2018 sa nieslo vo sviatočnej atmosfére. Uskutočnil sa Vianočný benefičný koncert, ktorý  pre prijímateľov sociálnej služby pripravila študentská firma Invicta z Gymnázia na Trebišovskej ul.12 v Košiciach. Študenti tejto študentskej spoločnosti sa učia umeniu komunikácie, osvojujú si zásady práce v tíme, overujú schopnosť viesť kolektív a precvičujú si úlohu zamestnanca. Program a  práca ich učia nielen ekonómiu, ale aj  byť zodpovedným, vedieť sa rozhodovať, viesť firmu a komunikovať na verejnosti. Na svojej škole zorganizovali vianočnú burzu a výťažok vo forme hmotnej pomoci sa rozhodli venovať domovom dôchodcov.
Veľmi nás potešilo, keď nás oslovili mailom a prejavili záujem vyzbieranú finančnú čiastku v sume 1 200 € darovať nášmu zariadeniu. Vo štvrtkové popoludnie teda prišiel manažment firmy Invicta, ktorí pre prijímateľov sociálnej služby zakúpili a odovzdali nám fotoaparát, rôzne spoločenské hry, pomôcky na aktivizačné činnosti a senzorické pomôcky pre prácu v Snoezelen miestnosti. A neprišli sami. Spolu s nimi prišiel aj spevácky zbor Golden Vocals, ktorý nám sprostredkoval  krásny umelecký zážitok.
Ďakujeme v mene všetkých prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia za krásne gesto mladých ľudí, ktorí nie sú ešte zárobkovo činní, za ušľachtilú myšlienku nezištnej pomoci iným ľuďom..

x