ARCUS

TÝŽDEŇ MOZGU

                                       


lKaždý rok v marci spája Týždeň mozgu úsilie partnerských organizácií na celom svete k oslave mozgu pre ľudí všetkých vekových kategórií. V mnohých mestách sveta sa konajú aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o ľudskom mozgu a udržaní jeho vitality. 
Hlavnou témou bol samozrejme mozog, jeho výkonnosť, fungovanie, mozgové ochorenia a spôsoby ich prevencie, fungovanie či zlyhávanie pamäti. Aj v našom zariadení sme realizovali viaceré aktivity  ako pre širokú verejnosť, tak pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení ARCUS.

Dňa 11.3.2019  sa uskutočnil v poradí už  VII. ročník odbornej prednášky a aktivity, ktorá bola zameraná na precvičovanie si svojej pamäte. Uskutočnila sa pod záštitou Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ul. v Košiciach. So študentmi SZŠ strávili prijímatelia sociálnej služby zariadenia pre seniorov príjemné dopoludnie. Druhá časť nášho stretnutia sa niesla v duchu praktických cvičení zameraných na tréning pamäti, v ktorej sme účastníkom ponúkli cvičenia, ktoré so záujmom vypracovali. Samostatné kvízy boli zamerané na tréning pamäti, koncentrácie a pozornosti. Každý prijímateľ sociálnej služby na záver dostal Osvedčenie o absolvovaní tréningu pamätix       

Druhá aktivita bola realizovaná dňa 13.3.2019 pre seniorov Špecializovaného zariadenia pod záštitou liečebnej pedagogičky zariadenia Mgr. Kataríny Kiseľákovej - pod názvom: "Pohyblivé spomienky".  Seniori precvičovali svoju pamäť zážitkovou pohybovou aktivitou s prvkami reminiscencie a s využitím psychomotorických pomôcok. Toto dopoludnie sa im veľmi páčilo, radi si ho zopakujú a už teraz sa tešia na najbližšie stretnutie. 

x
                                                                                                                

Tretia aktivita bola uskutočnená v rámci podpornej skupiny  a to odborná prednáška spojená s ukážkou tréningu pamäti pre rodinu, priateľov a známych, ktorí sa starajú o ľudí s Alzheimerovou chorobou v primárnom prostredí. Hovorili sme hlavne o možnostiach, ako si zachovať mozog fit bez ohľadu na vek. Zisťovali sme tiež, či je možné udržiavať mozog v takej kondícii, aby bol v stálej pohotovosti. Realizovali sme krátky tréning pamäti a to  pamäťovými cvičeniami, lúštením rôznych hádaniek, slovných prešmyčiek.