ARCUS

BESEDA PRI PRÍLEŽITOSTI MESIACA KNÍH

                                      V mesiaci marec, ktorý je mesiacom kníh sa dňa 22.03. 2019 v našom zariadení uskutočnila beseda pod názvom „Ako sa píšu knihy“ , ktorú zorganizoval Samosprávny výbor obyvateľov zariadenia Arcus v spolupráci so sociálnym úsekom.
            Na túto besedu prijal pozvanie pán Eugena Magdu, ktorý je prijímateľom sociálnej služby v našom zariadení. V minulosti sa venoval športovej žurnalistike a  je autorom 12 knižných publikácií.
            Účastníci besedy sa dozvedeli veľa cenných informácií, zážitkov a skúseností zo sveta športu, o ktoré sa s nimi pán Magda ochotne podelil. Zvedaví účastníci mali možnosť pozrieť si jeho knihy a fotografie a formou otázok sa  zapojiť do diskusie.
            Beseda prítomných veľmi zaujala. Radi sa dozvedeli niečo nové, spoločne zaspomínali a vymenili si spoločné zážitky z histórie košického športu pri malom občerstvení.x