ARCUS

PREDNÁŠKA – SVETLO V OČIACH

            Dňa 8.4.2019 sa v našom zariadení uskutočnila prednáška na tému "Svetlo v očiach – ako sa správne starať o naše oči".  Naše pozvanie prijala p. MUDr. Takácsová Dagmar - očný lekár, oftalmológ.
            Zrak je pre človeka asi najdôležitejší zmysel, ktorý mu umožňuje orientáciu v priestore a vnímanie svetla. Ľudské oko je ako fotoaparát, ale je len nástrojom videnia, zvyšok je výsledkom práce mozgu. To, čo vidíme pomocou očí, sa prenáša cez zrakové nervy do mozgu vo forme nervových signálov. Ten následne tieto signály spracuje a vyhodnocuje. Interpretácia týchto signálov je vlastne výsledok nášho videnia sveta. Takéto a ďalšie zaujímavé informácie boli témou prednášky. MUDr. Takácsová vysvetlila aké veľké je oko, akú má ľudské oko štruktúru, ako funguje  zrakový orgán, ako sa vyšetruje zrak. Zaujímavé boli informácie o Glaukóme – ľudovo tiež nazývanom  šedom zákale, cukrovke v súvislosti so zrakom i degenerácii makuly.
            V závere prednášky dostali seniori priestor na otázky a podnety.x