ARCUS

POVEĽKONOČNÉ POSEDENIE

Jar patrí medzi jedno z najkrajších ročných období a veľkonočné sviatky sú nepochybne najkrajším sviatkom tohto ročného obdobia. Sú symbolom znovuzrodenia, plodnosti, obdobím, keď máme možnosť intenzívne pozorovať tajomstvo prebúdzajúcej sa k životu prírody okolo nás. Predovšetkým sú však sviatkami duchovného pokoja a harmónie. Aj tohto roku  dňa 23.4.2019  sme si pripomenuli zvyky a tradície Veľkej noci, ktoré nám prišli pripomenúť  členovia Detského folklórneho súboru Hanička  z Košíc. Svojim krásnym pásmom tanca a spevu  prezentovali krásnu ľudovú pieseň, zvyky a tradície našich predkov z minulosti a prispeli k výbornej atmosfére tohto podujatia.x