ARCUS

ZDRAVOTNÍ KLAUNI V ARCUSE

V marci  2019  Lekárne Dr. Max vyhlásili verejné internetové hlasovanie o pravidelné návštevy zdravotných klaunov na webovej stránke www.cervenynos.sk. Do verejného hlasovania o klaunské návštevy sa zapojilo 8 zariadení z rôznych kútov Slovenska. Tieto seniorské zariadenia bojovali o priazeň verejnosti a možnosť zaradiť sa tak na zoznam pravidelných návštev zdravotných klaunov. Do hlasovania sa zapojilo celkom 3 618 hlasujúcich. Verejnosť nakoniec svojimi hlasmi rozhodla, že profesionálni zdravotní klauni budú trikrát do roka navštevovaťCentrum sociálnych služieb SENIOR Modrová n. o. (okr. Piešťany) a ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov – teda naše zariadenie. Touto cestou ďakujeme všetkým našim podporovateľom a priaznivcom, ktorí podporili v internetovom hlasovaní naše zariadenie a tak sa pričinili o naše víťazstvo.
Poďakovanie patrí aj Lekárňam Dr. Max, ktorí sú partnerom o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors a podporovateľom projektu Smiech nepozná vek od roku 2018. Zastrešujú aj všetky návštevy zdravotných klaunov v seniorských zariadeniach počas prvých 6 mesiacov tohto roka.

V pondelok 29. apríla sa uskutočnila prvá klaunská návšteva. Zdravotní klauni – Ivan Pilnič a Lesana priniesli potešenie, radostnú náladu, humor, úsmevy na tvárach našich imobilných prijímateľov sociálnej služby ktorých navštívili na izbách, vzpruhu a hlboký emocionálny zážitok, ktorý sa vymyká z bežného rámca ich všedných dní. Vyvolali toľko pozitívnej energie, že vydržala aj po ich odchode a  preto sa veľmi tešíme, na ich ďalšie návštevy.x