ARCUS

VYHODNOTENIE CYKLISTICKEJ SÚŤAŽE

Vo Vrbně pod Pradědem vo štvrtok 1. marca 2019 odštartoval štvrtý  ročník rotopedovej súťaže medzi zariadeniami pre seniorov, nazvaný Jedeme v tom společně 4 alebo Jedeme na Jadran.  Súťaž zahájil riaditeľ Domova pro seniory ve Vrbně pod Pradědem a zároveň zakladateľ celej akcie Jan Vavřík.
Prijímatelia sociálnej služby zariadenia ARCUS sa zapojili do tohto 4. ročníka projektu na podporu aktivizácie klientov zariadení pre seniorov v Českej a Slovenskej republike. Zmyslom tohto projektu bolo motivovať seniorov k pohybu. Išlo o jazdu na šľapadlách či rotopedoch (s počítadlami odjazdených vzdialeností). Do tohto projektu sa zapojilo tohto roku 48 zariadení pre seniorov z Českej republiky a Slovenska, medzi ktorými bolo aj zariadenie ARCUS. Štartovalo sa hypoteticky z  Praděda v ČR, cieľ bol v Splite. Trasa bola dlhá 2 000 km.
Zo zariadenia ARCUS bolo zapojených 21 seniorov, ktorí denno-denne poctivo bicyklovali v čase od 9.30 do 11.30 hod.  Denný limit bol 200 km. Každý zapojený domov pre seniorov odosielal každý deň odjazdené km, ktoré sa zapisovali do tabuľky a na web stránke pre tento projekt boli priebežne zviditeľňované umiestnenia zapojených zariadení. Súťažilo sa od pondelka do piatku v danom časovom termíne. V tomto čase zariadenia komunikovali medzi sebou prostredníctvom Skype, kde sa vzájomne pozdravovali, povzbudzovali a vymieňali skúsenosti. Dielčou súťažou projektu boli farebné štvrtky. V týchto dňoch museli byť pretekári, personál a výzdoba vo farebnom duchu toho ktorého konkrétneho dňa. Fotografie z farebných dní boli zariadeniami zasielané na určený mail súťaže. Počas ôsmich týždňov sa prezentovali zariadenia farebnými štvrtkami (červený, fialový, pruhovaný, žltý, biely, kockovaný, čierny a bodkovaný). Niektorí zapojení účastníci už poznali farebné štvrtky z minulého ročníka, takže sa na nich už tešili a čakali akú tému si zamestnanci zvolili.
Ceny ktoré sme mohli získať boli rozdelené do kategórií:
1. miesto v kategórii – Najrýchlejší domov pre seniorov
1 miesto v kategórii – Najlepší senior z pohľadu odjazdených km (muž, žena)
1. miesto v kategórii – Výkonný senior – určené losovaním (muž, žena)
1. miesto v kategórii – CykloSrdce 2019 – najviac darovaných km
1. miesto Najlepší farebný domov – určené hlasovaním
1. miesto zamestnanecký tím s najviac odjazdených km

7.5.2019 bol dňom veľkého vyhodnotenia, ktoré prebiehalo online. Organizátor akcie p. Vavřík, riaditeľ Domova pro seniori z Vrbna sa nám prihovoril online cez YouTube, všetci spoločne sme s napätím počúvali povzbudivé slová o celej akcii a samozrejme sme čakali na samotné vyhodnotenie. Do projektu bolo spolu zapojených 622  seniorov a odjazdili spolu 144 459 km.
V poradí všetkých 48 zariadení sa zariadenie ARCUS (naši súťažiaci) v kategórii Najrýchlejší domov pro seniori umiestnilo na krásnom 25 mieste s počtom odjazdených km 2493.
V Kategórii zamestnanci s najvyšším počtom odjazdených km sa tím zamestnancov  ARCUSu  umiestnil na 3 mieste.
V kategórii „Najlepších farebných domo“ zariadenia ARCUS síce tohto roku nezískalo žiadne umiestnenie, ale naša snaha nevyšla nazmar, pretože seniori sa na tieto štvrtky tešili a mali z nich veľkú radosť.x       

 

Aj keď súťaž skončila, seniori naďalej bicyklujú, pretože by bola škoda stratiť získanú kondíciu, stratené kilogramy, utužené priateľstvá, zdravý životný štýl, ktorý im umožňuje prežiť úspech a posilniť tak ich sebadôveru. Už teraz sa tešia na ďalší ročník Jedeme v tom společně.

 

x