ARCUS

OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ

Oslavy jubilantov zariadenie organizuje pravidelne, aby sme zablahoželali klientom, ktorí v uplynulom štvrťroku oslavovali svoje životné jubileá. V máji sa konalo ďalšie posedenie ku príležitosti oslavy životných jubilejí našich obyvateľov.
Tradične slávnostné otvorenie prebehlo pod taktovkou p. Malinovej a jej žiakov zo Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach. Precítenými opernými áriami, ale aj modernými skladbami na saxofóne, husliach, doprevádzané hrou na klavíri sa atmosféra našej spoločenskej miestnosti niesla v slávnostnom duchu.

Vážení jubilanti!
Vieme, že sa vďačnosti sotva dosť nájde
za roky radosti vo chvíli každej,
za šťastie dopriate, za roky lásky,
za ruky zodraté, za všetky vrásky,
aj tak však príjmite kyticu vďaky,
zdravia i šťastia les a lásky vlaky.

Oslávencom blahoželal p. riaditeľ Juraj Briškár a od kolegýň zo sociálneho úseku dostali "darček" v podobe chutného zákusku a nádhernej výzdoby. Každý oslávenec si odniesol darček v podobe kvietka, dezertu a blahoželania.
Tieto chvíle partia k nezabudnuteľným v živote človeka, kedy ani šediny neuberajú na váhe pocitov ocenenia a uznania, ktorým sa tento deň dostáva.

 


x