ARCUS

UKONČENIE AKTIVIZAČNEJ ČINNOSTI – TRÉNING PAMÄTI šk.r. 2018/2019

Dňa 04.06.2019 sme v našom zariadení ARCUS už po štvrtý krát slávnostným aktom  ukončili školský rok 2018/2019 v aktivizačnej činnosti "Tréning pamäti". 
S našimi prijímateľmi sociálnej služby, teda našimi  absolventmi sme sa rozlúčili týmito slovami:
            „Tak ako sa školský rok začína, príde čas keď sa musí aj ukončiť. Škola v živote človeka otvárala brány poznania, naučila nás aj niečo nové, čím nám umožnila spoznávať a zoznamovať sa aj s myšlienkami iných ľudí. Poskytovala možnosti posilniť si svoje schopnosti spomenúť si na poznatky a vedomosti, ktoré patria u väčšiny z nás k všeobecne známym.
         Na veľké prekvapenie ste výzvu zúčastňovať sa aktivizačnej činnosti tréningu pamäti  prijali a počas celého školského roka sme sa spoločne každý utorok a štvrtok stretávali. Verím, že počas letných dní načerpáte veľa síl, že ich prežijete v zdraví a že sa v zdraví opäť spoločne stretneme. Školský rok, ktorého brány teraz zatvárame, sa však zanedlho opäť otvoria a tak ako žiakom a študentom na školách,  aj vás čakajú zaslúžené letné prázdniny."
Po príhovore a rozdaní 39-tich vysvedčení pánom riaditeľom, sme spoločne s našimi prijímateľmi sociálnej služby slávnostne vyvesili  Tablo absolventov  vo vstupnej hale nášho zariadenia.
Ako povedal Michel de Montaigne:  ,,Mozog dobre usporiadaný je lepší, ako mozog príliš zaplnený.,,

 

x