ARCUS

Mesiac úcty k starším

Jeseň života si každoročne pripomíname v októbri ako mesiac úcty k starším. Žiaden iný mesiac v roku starobu nevystihuje lepšie. Človek žne plody svojho života a práce, ohýba sa pod ťarchou rokov ako stromy pod ťarchou plodov, v tvári sa mu zračí pestrosť prežitého. Má v sebe múdrosť a zrelosť skúsenosti.

S radosťou a potešením sme pri tejto príležitosti pre prijímateľov sociálnej služby uskutočnili dňa 17.10.2013 malú slávnosť. Na začiatku slávnosti sa prihovoril starosta MČ Juh JUDr. Jaroslav Hlinka, ktorý prijímateľov sociálnej služby každoročne navštevuje. Tohto roku prišiel s tanečným súborom Diamant, ktorý vystúpil v programe a  každému prijímateľovi sociálnej služby priniesol malú sladkosť. Ďalšími účinkujúcimi v programe boli študentky strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ul., žiačky ZŠ Mateja Lehkého v Košiciach a Mandolínový súbor Riabinušky z Trstenej pri Hornáde. Všetkým účinkujúcim, ktorí prispeli svojim programom patrí poďakovanie, pretože potešili oči a srdiečka prijímateľov sociálnej služby zariadenia ARCUS.