ARCUS

ŠPORTOVÝ DEŇ V ARCUSE

Druhý ročník „Arcusáckemu športu“ – športové hry v záhrade nášho zariadenia sme sa rozhodli usporiadať 6. júna 2019 v dopoludňajších hodinách.
Počasie bolo ideálne, až priam horúce na športovanie. Našich obyvateľov sme rozdelili do piatich farebných družstiev a pripravili sme si pre nich päť súťažných disciplín. Disciplíny boli  nasledovné:  lukostreľba,  hod  granátom,  kop  na  bránku,  šípky,  hod  na   plechovky. V našich obyvateľoch bolo vidieť športového ducha. S veľkým zápalom pre šport a bojovnosť postupne vo farbách jednotlivých družstiev zdolávali jedno stanovište  za  druhým. Nápomocní nám v tento deň boli aj praktikanti zo stredných škôl. A ani  nesúťažiaci obyvatelia sa nenechali zahanbiť a povzbudzovali našich športovcov. Po necelých dvoch hodinách bolo dobojované.s

Umiestnenia v kategórii družstiev:
1. miesto – družstvo žltých
2. miesto – družstvo červených
3. miesto – družstvo oranžových

V kategórii jednotlivcov boli výsledky nasledovné:
1. miesto – p. Jozef Kolesár
2. miesto – p. Mikuláš Báthory
3. miesto – p. Ivančin

Všetkým výhercom srdečne gratulujume a poďakovanie patrí aj skvelému publiku za vytvorenie parádnej súťažnej atmosféry a za príjemné strávenie dopoludnia  v našom zariadení.

 


x