ARCUS

DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ V ARCUSE

Dňa 14.6.2019  nás navštívili zamestnanci firmy VEOLIA Energia Východné Slovensko, s.r.o., ktorí sa rozhodli v rámci dobrovoľníckej činnosti, priložiť ruku k dielu a zveľadiť náš areál záhrady.   V počte 20 ľudí z rôznych úsekov a pozícií tejto firmy, v priebehu celého dňa zveľaďovali našu záhradu. S nadšením sa pustili do čistenia chodníkov od buriny, machu, zametania, zbierania odpadkov ako aj okopávaniu kvetinových záhonov a vyplievaniu buriny. Muži vykopali základy pre petangové ihrisko, ktoré zariadenie postupne vybuduje, zmontovali nový altánok, maľovali stĺpy osvetlenia v areály záhrady.
Ruku k dielu priložilo aj zopár našich seniorov, aj im patrí poďakovanie za prácu v záhrade.
Spoločnou húževnatosťou a  prácou prispeli k zveľadeniu záhrady a  areál nášho zariadenia pripravili na trávenie voľnočasových  aktivít, rôznych kulltúrno - spoločenských akcií v príjemnom prostredí.

Dobrovoľníci z LafargeHolcim European Business Services a verejnosti dňa 20.6.2019 v popoludňajších hodinách spríjemnili chvíle našim seniorom rozhovormi, prechádzkami v areály záhrady, spoločenskými hrami a pod.  Vedenie zariadenia priblížilo týmto mladým dobrovoľníkom činnosť zariadenia  s malou exkurziou zariadenia.
V mene našich prijímateľov sociálnej služby ďakujeme za spoločne strávené príjemné chvíle.

 

x