ARCUS

TURNAJ V PÉTANQUE

       Dňa 03.07.2019 sa v Domove sociálnych služieb – DOMKO uskutočnil III. ročník turnaja prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.v spoločenskej hre Petangue. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 10 súťažných družstiev zo zariadení sociálnych služieb. Naše zariadenie na turnaji reprezentovali p. Štefan Ivančin, p.Mikuláš Báthory, p. Jozef Kolesár. Aj napriek tomu, že tento šport v zariadení netrénujeme, našim seniorom sa veľmi dobre darilo. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín.
          V doobedňajších hodinách prebiehalo 1. kolo, kde z každej skupiny postúpili prvé dva najlepšie tímy. Každé družstvo, ale predovšetkým to naše bojovalo zo všetkých síl. Snaha nášho družstva sa vyplatila a postúpili sme do 2.kola medzi 4 najlepšie družstvá. Po výdatnom obede pokračovala hra v druhom kole. Konkurencia bola veľmi silná, avšak naše družstvo to nevzdalo a celkovo obsadilo pekné 3. miesto. Všetci sme sa tešili. Seniori získali krásne ceny - pohár, diplom a sladkosť, ktoré sú pre naše družstvo veľmi vzácne. Našim športovcom gratulujeme a ďakujeme, že naše zariadenia takto úspešne reprezentovali.
             Zariadenie Domko pripravilo tak ako vždy túto súťaž na úrovni, počasie bolo slnečné na objednávku, občerstvenie perfektné, za čo im ďakujeme. Dôležité je, že všetci sme spolu prežili krásny športový deň a tešíme sa na ďalší ročník tejto netradičnej hry.

 

x