ARCUS

Návšteva Východoslovenského múzea spojená s návštevou výstavy obrazov

V pekné jesenné popoludnie 22.10.2013 obyvatelia ARCUSU mali možnosť navštíviť zrekonštruovanú historickú budovu Východoslovenského múzea a pozrieť si v ňom unikátny Košický zlatý poklad. Je to najväčší, najbohatší nález zlatých mincí nielen na Slovensku, ale aj v európskom i svetovom meradle. Hoci mu viackrát hrozil tradičný osud - nenávratná strata, zachoval sa neporušený. Vystavená expozícia Košického zlatého pokladu nás zaujala a pripomenula nám časy razenia mincí v minulom storočí. V priestoroch zrekonštruovaného múzea sme si ešte prezreli výstavu obrazov mladých talentovaných umelcov.