ARCUS

OSLAVY ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ

 Oslavy jubilantov zariadenie organizuje pravidelne, aby sme zablahoželali klientom, ktorí v uplynulom štvrťroku oslavovali svoje životné jubileá. Úsmevy na tvárach oslávencov a veselú náladu vykúzlili svojim kultúrnym programom p. Erika Malinová - klavírny doprovod a sólista opery Štátneho divadla v Košiciach - p. Ján Tóth. Po slávnostnej časti pokračovalo stretnutie príjemným posedením pri občerstvení. Každý oslávenec si odniesol darček v podobe kvietka, dezertu a blahoželania. Opäť sme mali príležitosť prežiť s našimi klientmi nezabudnuteľné chvíle radosti.

 

x