ARCUS

K O N C E R T "The Best Of America"The Best

of

America


Štátna filharmónia Košice vo svojej 44. koncertnej sezóne 2012/2013
pripravila zaujímavý koncert z tvorby
amerických skladateľov

" The best of America".


Koncertu sa zúčastnilo 9 prijímateľov sociálnej služby dňa 7. februára 2013 o 19.00 hod. v Koncertnej sále Domu umenia v Košiciach.