ARCUS

Divadelné predstavenie „Tom, Harry a Dick“

V mesiaci úcty k starším dostali naši prijímatelia sociálnej služby pozvanie od p. JUDr. J. Hlinku a Ing. B. Farkašovského na návštevu predstavenia „Tom, Harry a Dick“ v historickej budove Štátneho divadla. Pozvanie prijali a dňa 24.10.2013 videli bláznivú situačnú komédiu od renomovaného anglického autora Raya Cooneyho. V komédii videli, čo všetko sa môže stať, keď sa jeden bezdetný pár rozhodne adoptovať si dieťa. Zdanlivo formálna záležitosť sa skomplikovala vo chvíli, keď sa ruku k dielu rozhodli priložiť aj dvaja manželovi podarení bratia. Vypukol kolotoč tých najbláznivejších situácií a hlavný hrdina mal plné ruky práce, aby dal všetko do poriadku a zachoval si pri tom psychické zdravie. V úlohe hlavného hrdinu sa predstavil Stanislav Pitoňák, v úlohách jeho podarených bratov sa predstavili Michal Soltész a Juraj Zetyák, Tomovu manželku Katarínu hrala Tatiana Poláková. Autorkou scény a kostýmov je Katarína Holková. Export toho najlepšieho anglického humoru, nenechal nikoho v hľadisku chladným.