ARCUS

NOVOROČNÝ KONCERT v JUŽANE

V prvý víkend nového roka 4.januára 2014 sa 10 prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia zúčastnilo krásneho Novoročného koncertu. Koncert sa uskutočnil v Kultúrno - spoločenskom centre Južan za podpory poslankyne Európskeho parlamentu p. Moniky Smolkovej, poslanca NR SR a primátora mesta Košice p. Richarda Rašiho a poslanca NR SR p. Milana Géciho. V I. časti koncertu sa predstavili deti a pedagógovia zo súkromnej základnej umeleckej školy na Krosnianskej ulici a v II. časti zazneli operné árie a skladby svetových autorov v interpretácii sólistu Štátneho divadla v Košiciach p. Jaroslava Dvorského. Z koncertu odchádzali naši prijímatelia v príjemnej novoročnej nálade a pekným umeleckým zážitkom.