ARCUS

NOVOROČNÝ KONCERT v ARCUSE

Dňa 9. januára 2014 sa prijímatelia sociálnej služby zúčastnili Novoročného koncertu priamo v zariadení. Na tomto koncerte sa predstavil Ženský zbor Českého spolku v Košiciach so svojimi sólistami, Komorný orchester Camerata Letitiae  pod umeleckým vedením  Mikuláša Szakácsa, sólisti  Štátneho divadla p. Marián Lukáč – baryton a František Bíreš – tenor. Zazneli krásne skladby  autorov Johanna Sebastiana Bacha, Jana Theobalda Helda, Adama Michnu , Eduarda Marhulu a ďalších.
Všetkým účinkujúcim, ktorí prispeli svojim programom patrí poďakovanie, pretože potešili prijímateľov sociálnej služby a zanechali v nich príjemný umelecký zážitok, ktorý v nich doznieval ďalších pár dní.

.