ARCUS

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA V ARCUSE

Predposledný februárový týždeň t.j. 21.2.2014 sme sa s prijímateľmi sociálnej služby v zariadení ARCUS stretli na tradičnej fašiangovej zábave, v priestoroch veľkej spoločenskej miestnosti. Prezentovalo sa približne 45 fašiangových masiek - snehuliak, zlatovláska, černokňažník, klaun, cézar, lúka a mnoho ďalších boli obdivované nie len prijímateľmi, ale aj rodinnými príslušníkmi a zamestnancami zariadenia, ktorí sa zábavy zúčastnili. Samozrejme nechýbalo ani vyhodnotenie najkrajších masiek, ktoré získali pekné odmeny.