ARCUS

OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ

Oslavy jubilantov organizujeme v našom zariadení pravidelne, aby sme zablahoželali klientom, ktorí v uplynulom štvrťroku oslavovali svoje životné jubileá. Úsmevy na tvárach oslávencov a veselú náladu  vykúzlili svojim kultúrnym programom p. Erika Malinová - klavírny doprovod a člen Štátnej filharmónie v Košiciach p. Roman Orgován.  Po slávnostnej časti pokračovalo stretnutie príjemným  posedením pri občerstvení. Každý oslávenec si odniesol darček v podobe kvietka, dezertu a blahoželania. Opäť sme mali príležitosť prežiť s našimi klientmi nezabudnuteľné chvíle radosti.

.