ARCUS

SPOMÍNANIE - ROZHOVORY O ŽIVOTE POČAS 2. SVETOVEJ VOJNY

V rámci zapojenia sa do medzinárodného projektu "Zločiny na civilnom obyvateľstve počas      2. svetovej vojny" sa realizoval v dňoch 19. -22.1.2014 v našom zariadení s dvanástimi  prijímateľmi sociálnej služby dokumentárny historický výskum. Pracovníci dokumentačného strediska holokaustu v Bratislave, vybraného prijímateľa sociálnej služby individuálne oslovili a na báze dobrovoľnosti požiadali o rozhovor pre Pamätné múzeum holokaustu vo Washingtone. Materiál z tohto výskumu bude zachovaný pre ďalšie generácie, pre šírenie poznatkov a pripomínanie  si historických udalostí počas holokaustu.