ARCUS

TÝŽDEŇ    MOZGU 2014

V týždni od 10. do 16. marca 2014 sme sa na viacerých miestach Slovenska mali možnosť dozvedieť o mozgu a pamäti, ich výkonnosti, fungovaní či zlyhávaní formou prednášok, prezentácií, tvorivých dielní, besied či dňoch otvorených dverí. V našom zariadení sme uskutočnili prednášku spojenú s tréningom pamäti, v spolupráci s OZ  Terapeutika. Hovorili sme hlavne o možnostiach, ako si zachovať svoj mozog fit bez ohľadu na vek. Zisťovali sme tiež, či je možné udržiavať mozog v takej kondícii, aby bol v stálej pohotovosti. Náš mozog sme precvičili krátkym tréningom pamäti a to  pamäťovými cvičeniami, lúštením rôznych hádaniek, slovných prešmyčiek. Každý prijímateľ sociálnej služby na záver dostal Osvedčenie o absolvovaní tréningu pamäti.

.