ARCUS

AKO  SA  HRAJE  BOCCIA


Keď prijímatelia nášho zariadenia vo štvrtok ráno (13.3.2014) vycestovali smerom na Rožňavu, veru poriadne netušili, čo to tá Boccia  je. V rámci týždňa mozgu 2014 zariadenie SUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS pripravilo  prednášku a oboznámenie sa s týmto zaujímavým športom a pozvali aj zariadenia s podobným zameraním poskytovania sociálnej služby.
Boccia [boča] patrí medzi paralympijské disciplíny od roku 1984. Tento špeciálny šport je určený nielen pre telesne postihnutých športovcov, ktorí majú poruchu funkcie všetkých štyroch končatín, ale aj pre zdravých športovcov. Je to triafací šport, kde hrajú proti sebe dvaja hráči (alebo páry - 2 proti 2, resp. tímy - 3 proti 3), a cieľom hry je hodiť, alebo iným spôsobom dostať svoju loptu čo najbližšie ku hlavnej lopte. Vychádza z petangu, ale na rozdiel od neho sa hrá v interiéry na rovnej tvrdej podlahe s mäkkými koženými loptičkami.
Prijímatelia sociálnej služby si vyskúšali hrať bocciu aj jednotlivo aj v pároch. Boccia dáva ľuďom s telesným ale i mentálnym postihnutím možnosť zažiť športové súťaženie a túžbu byť v niečom lepší ako iní, motivuje ich vyvinúť úsilie na dosiahnutie víťazstva, ponúka možnosť telesnej a mentálnej rehabilitácie. Prináša aj sociálny rozmer, lebo pri hre boccia sa stretávajú ľudia so spoločným záujmom, ktorí by sa inak nemuseli vôbec stretnúť, prebieha komunikácia, nielen cez samotné jednotlivé hody na kurte, ale aj v zákulisí, kde sa často nadväzujú priateľstvá a ľudia sa vo vzájomných kontaktoch obohacujú. Po hre bolo pre všetkých pripravené chutné občerstvenie. Výlet sa našim prijímateľom sociálnej služby páčil a bocciu by radi naučili  hrať aj ostatných prijímateľov sociálnej služby v ARCUSE.

.