ARCUS

Fašiangová zábava

Fašiangy boli najveselším obdobím zábav a hodovania našich predkov. Bolo to obdobie prechodu zo zimy k jari. Fašiangová zábava sa začínala na Troch kráľov a končila Popolcovou stredou, ktorá uzatvára všetky zábavy a ktorou sa začína obdobie Veľkého pôstu. Najväčšia maškarná či karnevalová zábava sa spravidla konala v utorok pred Popolcovou stredou.


Ľudové zábavy bývali veľkolepé a bohaté. Veľa tanca, jedla i pitia. Dedinčania chodievali po dedine s maskami a navštevovali susedov. Prišli do jedného domu, niečo pojedli, popili, dostali výslužku zo zabíjačiek a hostín a pokračovali ďalej. V mestách pripravovali fašiangy rôzne remeselnícke cechy. Zábavy organizovali tovariši. Konali sa v dome majstra a boli spojené s uvítaním nových tovarišov. Po tieto dni neplatili žiadne predpisy, nevykonávali sa tresty. Každú nedeľu sa konali tanečné zábavy a plesy. V tomto období sa častejšie konali svadby a prijímacie rituály mladých do spoločnosti dospelých.Tradičnú fašiangovú zábavu sme na pôde nášho zariadenia zorganizovali aj my dňa 12. februára 2013, v utorok, deň pred Popolcovou stredou. Na nádhernej fašiangovej zábave sa prezentovalo 50 fašiangových masiek a tie najkrajšie boli aj patrične odmenené. Pamätáte sa na ne?