ARCUS

KARTOVÝ TURNAJ

 

Seniori  - prijímatelia sociálnej služby sa poctivo celú zimu každodenne pripravovali na kartový turnaj. Trénovali hru amerického a klasického  jokera  v skupinovej ergoterapii alebo na svojich izbách. Na kartovom turnaji, ktorý sa uskutočnil v dňoch 20. - 21.03.2014 si zmerali svoje sily, precvičili svoju pamäť, šikovnosť a samozrejme, šťastena každému nadelila karty inak. Svoju účasť potvrdilo 11 hráčov: p. Kaliáš, p. Király, p. Jusková, p. Opl, p. Pavol, p. Mizera, p. Kiššová, p. Čačová, p. Sigotská, p. Flešárová, p. Korabská. Zvíťazili tí najšikovnejší.
Turnaj prebiehal v niekoľkých vyhadzovacích kolách a víťazmi sa napokon stali títo súťažiaci:

Klasický joker:
1. miesto – Štefan Mizera
2. miesto – Anna Flešárová
3. miesto – Karel Opl
   
Americký joker (zlodej):
1. miesto – Štefan Pavol
2. miesto – Veronika Čačová
3. miesto – Štefan Kaliáš

         Srdečné blahoželanie, diplomy  a sladké odmeny hráčom osobne odovzdal pán riaditeľ Ing. Juraj Briškár. V hre sa darilo všetkým, každý odchádzal ako víťaz so sladkými odmenami a diplomami za účasť v hre.
Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník kartového  turnaja.

.