ARCUS

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE "BOCATIUS"


            Sobotu 22. marca 2014 sa 13 prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia zúčastnilo večerného divadelného predstavenia pod názvom Bocatius od známeho košického autora p. Rudolfa Schustera. Divadelného predstavenia sa zúčastnili na základe pozvania poslankyne Európskeho parlamentu p. Moniky Smolkovej.


.