ARCUS

DEŇ   MATIEK

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!
V zariadení ARCUS sme si Deň matiek pripomenuli 13.5.2014, kde sme pre prijímateľky sociálnej služby - matky pripravili slávnostné posedenie s bohatým kultúrnym programom. Slávnostného posedenia sa zúčastnila aj europoslankyňa Mgr. Monika Smolková, ktorá v úvode vzdala úctu všetkým mamičkám, mamkám, maminám, popriala im veľa zdravia a obdarovala ich sladkosťou. Potom sa začal kultúrny program, kde deti z Materskej školy na Smetanovej ul. odovzdali našim prijímateľkám kyticu uvitú z básničiek, pesničiek a tanca. Ako tradične sa predstavili aj žiačky tanečného súboru ZŠ Mateja Lechkého tanečnými choreografiami. Žiaci ľudového súboru JANTÁR a súboru Luverso zo ZUŠ na Jantárovej ul. zahrali, zaspievali krásne ľudové piesne a tanečníčky predviedli krásne tance. Kultúrny program ukončila ženská spevácka skupina Matičiarky pri odbore MS na Hlavnej ul. v Košiciach.  Podujatie ku Dňu matiek sa uskutočnilo v príjemnej atmosfére.